צמחים ועצים צופניים 

יחד נעשיר את מקורות הצוף והאבקה בגליל העליון

 פרחים עתירים מזון ואבקה ימשכו מיני דבורי בר, פרפרים וציפורים ויעשירו את מגוון בעלי החיים באזור.