top of page

צמחים ועצים צופניים 

יחד נעשיר את מקורות הצוף והאבקה בגליל העליון

 פרחים עתירים מזון ואבקה ימשכו מיני דבורי בר, פרפרים וציפורים ויעשירו את מגוון בעלי החיים באזור.

bottom of page